(srpski jezik)

- Кao specijalist interne medicine angažovan sam  širokom lepezom internistčkih problema (Као специјалист интерне медицине ангажован сам широком лепезом интернистичких проблема.)

- Komunikacija između lekara i pacijenta je prvi korak za tačnu dijagnozu i odgovarajuću terapiju. U nemogućnosti preciznog objašnjenja Vaših simtoma vreme postavljanja dijagnoze i terapija se nepotrebno produžavaju. Zato u mojoj ordinaciji možete komunicirati na Vašem maternjem jeziku (bosanski /hrvatski/ srpski) te tako uštediti vreme i živce. (Комуникација између лекара и пацијента је први корак за тачну дијагнозу и одговарајућу терапију. У немогућности прецизног објашњења Ваших симптома време поставлљања дијагнозе и терапија се непотребно продужавају. Зато у мојој ординацији можете комуницирати на Вашем матерњем језику (босански/хрватски/српски) те тако уштедити време и живце.)

- Slobodan izbor osiguranja. Podržavam proces  povratka honorara kroz sve zakonske, socijalne kase! (Слободан избор осигурања. Подржавам процес повратка хонорара кроз све законске, социјалне касе!)

 

(hrvatski jezik)

- Kao specijalist za internu medicinu bavim se širokom lepezom bolesti unutrašnjih organa.

- Komunikacija između lјekara i pacijenta je prvi korak za tоčnu dijagnozu i odgovarajuću terapiju. U nemogućnosti pravilnog objašnjenja Vaših simtoma vrijeme postavljanja dijagnoze i terapija se suvišno produžavaju. Zato u mojoj ordinaciji možete komunicirati na Vašem maternjem jeziku (bosanski /hrvatski/ srpski) te tako uštediti vrijeme i nerve.

- Slobodan izbor osiguranja. Podržavam proces povrata honorara kroz sve zakonske, socijalne kase!

 

(bosanski jezik)

- Кao specijalist interne medicine angažovan samširokom lepezom bolesti unutrašnjih organa.

- Komunikacija između doktora i pacijenta je prvi korak za tačnu dijagnozu i odgovarajuću terapiju. U nemogućnosti pravilnog objašnjenja Vaših simtoma vrijeme postavljanja dijagnoze i terapija se nepotrebno produžavaju. Zato u mojoj ordinaciji možete komunicirati na Vašem maternjem jeziku (bosanski /hrvatski/ srpski) te tako uštediti vrijeme i nerve.

- Slobodan izbor osiguranja. Podržavam proces povrata honorara kroz sve zakonske, socijalne kase!